Projectplan

Een project tot een goed einde brengen, is nooit alleen het werk van de projectmanager. Resultaten boek je doordat een team van mensen goed samenwerkt, inzet toont en betrokken is bij het project.

Ik werk volgens een vast protocol om vraagstukken te begeleiden en af te ronden.
1. Inventarisatie fase;
2. Visie/strategie en opmaak plan van aanpak;
3. Opmaak voorlopig ontwerp als discussiestuk;
4. Vaststelling definitief voorstel;
5. Realisatie;
6. Afronding, borging, overdracht en evaluatie.

Mijn werkwijze is er op gericht op een gestructureerde wijze vraagstukken aan te pakken en teams aan te sturen. Daarbij realiseer ik mij terdege dat het implementeren van ogenschijnlijke algemene onderwerpen zoals het uitbesteden van diensten aan derden, de introductie van Het Nieuwe Werken, het implementeren van Digitaal Contractmanagement en Contractenbeheer, de overgang naar Cloud Computing en dergelijke, bij elke organisatie toch weer net even anders is. Het is van cruciaal belang om als projectmanager goed te begrijpen wat de achtergrond en essentie is van de gewenste verandering. De opdracht moet SMART omschreven zijn met heldere richtlijnen zoals het beschikbare budget, de beschikbare tijd met oplevermoment en het beoogde einddoel.

Als alle essentiële informatie is vergaard, kan het Projectplan of ook wel genoemd Plan van Aanpak worden opgesteld. Nadat de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven op het Projectplan, start het project. Hierbij hanteer ik de geijkte principes en flexibele werkwijze van Prince2. Als projectmanager daag ik eenieder die betrokken is bij het project uit om net even wat extra’s te geven. Op die manier boek ik de beste resultaten. Verder draag ik zoveel mogelijk van mijn kennis over aan de eigen organisatie en rond ik het project af met een uitgebreid overdrachtdocument. Alleen op die manier beklijft de verandering en kan de organisatie weer verder met andere uitdagingen.