Spliet Management Services verzorgt de totale regievoering en projectmanagement van begin tot eind bij project- & transitiemanagement voor het oplossen van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:
  • Facility Management
   Alle aspecten en disciplines van Vastgoed, Facility Management en Facilitaire Dienstverlening en maatwerk oplossingen voor de introductie van Het Nieuwe Werken.
  • Huisvesting, Inrichting & Vastgoedbeheer
   Nieuw- en verbouwtrajecten, Vastgoedbeheer, Kantoor (her)huisvesting en inrichting. Regievoering ingebruikname multi-tenant gebouwen.
  • Inkoop & Aan-, Uit- en Inbesteden
   Inkoop trajecten, Aan-, Uit- & Inbestedingen, opstart Samenwerkingsverbanden.
  • Bedrijfsvoering & Contractmanagement
   Ontvlechten werk-processen, begeleiding Verander- en Transitietrajecten & invoering Regie-organisatie. Introductie digitaal Contractmanagement & Contractbeheer.
  • Personeel
   Coaching, Reorganisatie begeleiding, Motivatieverbetering & Revitaliseren teams.